lastenhoipalvelu järjestäminen 2017

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaan Suomen Somaliland kehitys- ja integraatio ry -yhdistys järjesti lastenhoitopalvelua kesäkuun ja heinäkuun alussa asti. Päivähoitopalvelun järjestäminen jatkuu syys aikana vuonna 2017.

Hankkeen kohderyhmänä olivat maahanmuuttajataustaiset alle
kouluikäiset lapset, joskin toiminta hyödyttää myös heidän äitejään.
Lasten ikäryhmä ovat 3-6 vuotiaat. Puolipäivähoitopalveluaasti.
järjestettiin kolme kertaa viikossa: maanantaina, keskiviikkona ja
perjantaina klo 13-17 (neljä tuntia/pv). Päivähoitopalvelu tapahtui
Linnanrakentajan tiellä nuorison tiloissa.