Nuoret

Tukea ja toimintaa nuorille

SSKI ry:n antaa maahanmuuttajanuorille neuvontaa ja tietopalvelua päivittäin. Toiminnan tavoitteena on tukea ja auttaa nuoria elämään mielekästä arkea. Haluamme myös parantaa nuorten ja heidän vanhempiensa välisiä suhteita, vahvistaa nuorten identiteettiä sekä estää ajautumista rikollisuuteen.

Yhdistys tarjoaa nuorille neuvontaa ja tietopalveluita. Järjestämme somalikulttuuriin liittyviä tapahtumia ja leirejä, tuemme jalkapallo-, koripallo- ja muiden urheilulajien harrastamista sekä autamme harjoittelupaikkojen hankkimisessa.

Yhdistyksemme

  • vahvistaa nuorten itsetuntoa ja identiteettiä
  • on mukana nuorten vapaa-ajan vietossa
  • antaa valmiuksia somalialaisittain, jotta integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan helpottuisi
  • tukee kouluasioissa, harrastuksissa ja uskonnollisissa asioissa liberaalisti
  • pyrkii avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen nuorten kanssa
  • ennaltaehkäisee rikoksia ja häiriökäyttäytymistä
  • tukee nuorten terveyttä sekä fyysisesti että psyykkisesti mm. järjestämällä heille harrastusmahdollisuuksia